CecylJana 2017

20 maja 2017 r. członkowie Stowarzyszenia wraz z Duszpasterzem Osób Niepełnosprawnych Diecezji Bydgoskiej po raz kolejny byli organizatorami „CecylJany” – wydarzenia o charakterze religijnym. Ma ono na celu integrację osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Bydgoszczy, rozwijanie ich talentów muzycznych oraz plastycznych, umożliwienie wykazania się posiadaną wiedzą. Podczas przeglądu uczestnicy zaprezentowali własne interpretacje wybranych przez siebie utworów muzycznych, rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. „Matka Boża w moich oczach…”, odbył się również konkurs wiedzy. Członkowie Stowarzyszenia, oprócz strony organizacyjnej, zadbali również o poczęstunek oraz upominki dla wszystkich uczestników.