[metaslider id=11]

O Nas

Cele działalności:

  • Bezinteresowna pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
  • Rozwijanie uzdolnień i tworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
  • Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.
  • Organizacja czasu wolnego i wypoczynku dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin (opiekunów).
  • Harmonijny rozwój dzieci niepełnosprawnych, dzieci z rodzin osób niepełnosprawnych, zagrożonych alkoholizmem i wykluczeniem społecznym.

 

Nasze dokonania (zadania):

  • Wspieranie działań warsztatu terapii zajęciowej w organizacji zajęć dla osób niepełnosprawnych.
  • Organizowanie w okresie letnim zajęć warsztatowych dla osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży z rodzin objętych opieką pomocy społecznej.
  • Organizowanie imprez kulturalnych integrujących osoby niepełnosprawne, np. przegląd piosenki religijnej, zabawa andrzejkowa, Międzywarsztatowy Konkurs Umiejętności Osób Niepełnosprawnych i Przegląd Artystyczny.