Termin zebrania

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia!

Dnia 11.02.2016 r. (czwartek) o godz. 15.00 w świetlicy WTZ odbędzie się walne zebranie wszystkich członków Stowarzyszenia.
Planowany porządek zebrania przewiduje m.in. zatwierdzenie sprawozdania finansowo-merytorycznego za 2015 rok oraz przedstawienie przez Zarząd planu pracy na 2016 rok.

Prosimy o przybycie!